card
Амьсгалын тогтолцоо

НАПРЕКС

Барааны код:

Найрлага

  • Naprex  0.6 мл дусалд  : Парацетамол.......................................... 60 мг 
  • Naprex 5 мл суспенцид  / 1хэмжүүрт  халбага / : Парацетомол……………......................................250мг  агуулна. 

Хэрэглэх заалт

Халуун бууруулах, толгойн өвчин болон  шүдний өвчин г.м өвчинг намдаана.


Хэрэглэх арга ба тун

Нас

Naprex  дусал

60мг / 0.6мл

Naprex  суспенци

250мг / 5мл

 

Хэрэв шаардлагатай бол тунгаар нь 4 цаг тутамд ууна /өдөрт 5 удаагаас ихгүй/

 

1 наснаас доош

 0.6 мл  /60 мг/

 (1 хэмжүүрт дусаагуур )      

 

1-2 нас

0.6-1.2мл  /60-120мг/

 

2-6 нас

 

2.5мл

/½ хэмжүүрийн  халбагаар /

6-12 нас

 

5-10мл

/1-2  хэмжүүрийн  халбага /

 эсвэл эмчийн зааврын дагуу хэрэглэнэ. 


Үйлдвэрлэгч

PT Darya- Varia Lab. Indonesia.