card
Хоол боловсруулах

ОЗИД

Барааны код:

Найрлага

1 бүрмэл нь :Oмепразол ……………………………………………………………...20мг  агуулна.


Хэрэглэх заалт

 • Ходоод ба  12 хуруу гэдэсний шархлаа өвчин
 • Ходоод ба улаан хоолойн сөөргөө
 • Шүүрэл эмгэгээр ихсэх, Золлингер-Эллисоны хам шинж

 


Хэрэглэх арга ба тун

 1. Ходоод гэдэсний шарх эрози, улаан хоолойн өрөвсөл шархлаа:
 2. 12 хуруу  гэдэсний шархлаа өвчний үед  20мг тунгаар хоногт  нэг удаа 2 долоо хоногийн турш хэрэглэнэ. Эмчилгээг үргэлжлүүлэх шаардлагатай бол 2 долоо хоногийн нэмэлт эмчилгээг хийнэ.
 3. Ходоод гэдэсний шарх эрози , улаан хоолойн өрөвсөл шархтай өвчтөнд 4 долоо хоногийн эмчилгээ хийнэ.
 4. Бусад эмчилгээнд үр дүн тааруу байсан өвчтөний хувьд хоногт 40мг тунгаар  эмчлэх бөгөөд ихэвчлэн 4 долоо хоногийн дотор эдгэрэл явагдсан.  Шаардлагатай  үед эмчилгээг 4-  8 долоо хоногийн турш үргэлжлүүлнэ.
 5. Золлингер-Эллисоны хам шинж
 6. Эмчилгээний эхний тун нь хоногт нэг удаа 60мг байна. Тунг өвчтөн бүрт тохируулна.  Хүнд хэлбэрийн өвчтөнд тунг эмчийн заалтаар 120 мг хүртэл ихэсгэнэ .
 7. Хэрэв хоногийн  тун 80 мг-с хэтэрвэл тунг  2 хувааж хэрэглэнэ. Эхний эмчилгээний тун нь  60 мг бөгөөд  өлөн үедээ усаар даруулж ууна.
 8. Бөөрний үйл ажиллагаа алдагдсан:
 9. Бөөр болон элэгний үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй  өвчтөнд тунгийн тусгай зохицуулалт  шаардлагагүй.
 10. Хүүхэд:
 11. Oмепразолийг хүүхдэд хэрэглэсэн тохиолдол цөөн.
 12. Өндөр настай хүмүүс:
 13. Өндөр настанд  тунгийн тусгай заалтгүй.

Үйлдвэрлэгч

PT Darya Varia Lab. Indonesia