card
Халдварын эсрэгОнцлох бүтээгдэхүүн

ДАРЯАВЕН , DARYAVEN

Барааны код:

Найрлага

Дорипенем моногидрат................................................................................500мг

Эмийн эмчилгээний бүлэг: Карбапенем (Carbapenems) , ATC kod J01DH04.

Үйлчлэх механизм: Дорипенем  нь бактерын эсрэг өргөн хүрээний үйлдэлтэй нийлэгжүүлсэн карбапенем  антибиотек  юм.


Хэрэглэх заалт

Амьсгалын доод замын халдварууд :  уушигны халдвар, эмнэлгийн байгууллагаас халдварласан уушигны халдвар,  ventilator-той холбоотой халдвар, хэвлийн хөндийн хүнд хэлбэрийн халдварууд,  шээсний замын халдварууд, хүнд болон хүндрээгүй  пиелонефрит мөн цусанд нянгийн халдвар хавсарсан үед эмчилгээнд хэрэглэнэ.


Хэрэглэх арга ба тун

Дараах хүснэгтэнд хэрэглэх тун хэмжээг халдварын байдлаар нь үзүүлэв:

Халдварын хэлбэр Тун Давтамж

Тарилгыг дусаах хугацаа

Nosocomial pneumonia ба уушигны халдварууд / эмнэлгээс халдварласан уушигны халдвар 500мг 8 цаг тутам

1 цаг   эсвэл  4цаг

Хэвлийн хөндийн хүнд хэлбэрийн халдварууд ба пиелонефрит 500мг 8 цаг тутам 1 цаг

 


 

Үйлдвэрлэгч

PT  Darya-Varia Lab Indonesia.